Dźwigi » platformy dla niepełnosprawnych

Dźwigi te mogą być elektryczne, hydrauliczne oraz śrubowe. Muszą spełniać wymagania ułatwiające korzystanie przez osoby niepełnosprawne takie jak:

  • kasety wezwań, poręcze, kasety dyspozycji muszą być na odpowiedniej wysokości.
  • posiadać przyciski z pismem BRAILLE’A, informację głosową o dojeździe do przystanku itp. Szczegóły można znaleźć w normie PN-EN 81-70:2005

Mogą to być urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych:

  • platformy dla osób niepełnosprawnych
  • schodołazy
  • krzesełka

Kabiny w takich urządzeniach muszą mieć odpowiednie wymiary by umożliwić swobodny wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego wraz z osobą towarzyszącą.