Dźwigi » schody ruchome

Schody i chodniki ruchome

Schody ruchome służą do przemieszczania się osób między kondygnacjami wewnątrz budynku oraz na zewnątrz. W przypadku montażu na zewnątrz niezbędne jest ich przystosowanie. Najlepiej by miały zadaszenie, ogrzewane poręcze, nawiew maszynowni, ogrzewaną płytę grzebieniową. Schody ruchome składają się z konstrukcji nośnej, taśmy stopniowej, poręczy, zespołu napędowego, silnika, aparatury sterowej. Schody mogą mieć bieg pojedynczy, podwójny, krzyżowy, pojedynczy ciągły, podwójny ciągły lub krzyżowy ciągły. Jest to uzależnione od specyfiki obiektu, natężenia ruchu itp.

Chodnik ruchomy ma taką samą konstrukcje co schody ruchome z tą różnicą, że zamiast taśmy stopniowej jest zamontowana taśma jednopłaszczyznowa. Chodniki ruchome montowane są na obiektach o dużym nasileniu ruchu.